شرايط ضمن عقد

Asal

سلام. به من گفته شده از شروط ضمن عقد اين باشد كه بعد از ازدواج هر انچه از نظر مالي بدست مياوريم نصف نصف باشد ولي انچه از قبل ازدواج داشتيم يا مالي كه به ما به ارث ميرسد به طرف مقابل نميرسد . ميخواستم بدانم اين شرط فقط در زمان طلاق هست يا در صورت فوت يكي از زوجين نيز مالي از ارث پدري فرد به ديگري نميرسد؟