خرید بلیط

سلام من از یک سایت ۴تابلیط خریدم به مبلغ دومیلیون و هشتصدهزار تومان که برای پیگیری ی شماره میداد به اصافه شماره موبایلی که من وارد میکردم ولی بعدا میگفت ثبت نشده که من زنگ زدم بهشون گفتن ناموفق بوده منم دوباره ۴تا دیگه خریدم بعدا متوجه شدم خرید قبلی هم از حسابم کم شده که دوباره پیگیری کردم ازشون گفتن شماره موبایلو یک رقمشو اشتباه زدم ،الان پول منو برنمیگردونن باید چیکار کنم؟