عدم انتقال سند خودرو

با سلام . اینجانب در تاریخ 2/11 / 94   از شخصی خودرو سئاری خریدم . قولنامه نوشتیم . تا یک ماهه دیگه از ان تاریخ 3/11/94 سند خودرو را به نام بنده بزند.  . متاسفانه بدلیل بدهکاری به سایپا مبلغ 5 میلیون تومان - حاضر به پرداخت پول نیست و نمیتواند سند را ازاد کند . نزدیک به یک سال است که هر رو ز بهانه میاورد - ایا با شکایت  به محضر دادگاه . قاضی  صاحب قبلی را مجبور به اماده کردن سند و ادای قرض به کارخانه . در تاریخ مشخصی مینماید- مثلا به ایشان دستور خواهند داد تا 20 روز یا 90 روز سند را به نام بنده کند . در صورت امکان راهنمایی فرمایید / با تشکر فانید