راهنمایی برای قرارداد مشارکت در تولید دستگاه

جواد شفقتی
سلام و عرض ادب یکی از دوستان شرکت تولید دستگاههای داروسازی دارد، تخصص بنده الکترونیک و برنامه نویس می باشد تاکنون نحوه همکاری به صورت پروژه بوده و به ازای هر محصول بنده مبلغی دریافت میکرم تصمیم گرفتیم نحوه همکاری به صورت مشارکت بنده در سی درصد از سود فروش محصولات بعدی باشد به عبارتی بنده من بعد هر دستگاهی بسازم از سود فروش این دستگاه که به دفعات خواهد بود ، سی درصد سود بردارم مکان و ابزار و هزینه های برق و مالیات و غیره با دوستم است نیاز به راهنمایی در مورد نحوه مکتوب کردن قرارداد و مسائل مختلف از قبیل مدت و فسخ و موارد مختلف دارم متشکرم