درخواست تهیه مشارکت نامه

با سلام بنده با یکی از دوستانم در کاری سرمایه گذاری کردم. سرمایه از من و مدیریت از دوستم بوده و اجاره نامه هم به اسم دوستم هست. الان میخوام یه مشارکت نامه تنظیم کنم. میخواستم ببینم توی متن باید به چه مواردی اشاره شود.