تحویل مغازه قبل از موعد

مجید علیزاده
مغازه ای در کیش رهن کردم و بعد از دو ماه خالی کردم الان پنج ماهه پول ذهنم رو نمی ده که باید مغازه رو بدم به یکی دیگه بعد پول تو رو بدم آیا قانونی ميشه پولم رو زود بگیرم؟