لغو ممنوع الخروج بودن

Azadeh

سلام از شما خواهش ميكنم منو راهنمايي كنيد من ٦سال پيش در تركيه به ظور ناخواسته گرفتار شدم به خيال خودم كار خير انجام دادم ولي قانون هاي اون كشور رو نميدانستم و بهم تهمت دزدي زدن بعد از ٢٥ روز ديگه منو رها كردن درواقع به قول خودشون فهميدن كه من بيگناهم بعد يه پليسي كه اونجا بود كمكم كرد در يابانجي شعبه و بعد من برگشتم ايران مهر ديپورت هم نزدن من بعد ٦سال كه خواستم پاسپورتمديد كنم گفتم ممنوع الخروج هستي طبق بنده ٢ اين نكته هم بگم در تركيه قاضي پرونده بهم گفت سال ديگه دوباره ميتوني بياي و موردي نداره ولي من ديگه هرگز نميخواستم اونجا برم ازتون خواهش ميكنم راهنمايي كنيد من چه كار كنم ؟خواهش ميكنم