جای پارک ماشین

مسعود
سلام وعرض خسته نباشید؛ چند شب پیش ماشینموبا اجازه گرفتن ازهمسایه ای که مالک تنهاپارکینگ ساختمان مقابل منزلم بود جلوی درب پارکینگش پارک کردم ولی چندساعت بعدیکی ازاهالی همون ساختمان که البته پارکینگ نداره بامن درگیرشدکه چرااینجاپارک کردی اینجاجلوی درب پارکینگ هست وتوحق پارک نداری بایدماشینتوبرداری چون من میخوام پارک کنم خلاصه زنگ زدپلیس ولی باوساطت یکی ازهمسایه هاکاربه کلانتری نرسید حالامن میخوام بدونم باوجوداجازه ازکسی که پارکینگ مال اونه وفقط همین یک دونه پارکینگ هم هست بازم اون میتونه بابهانه درب پارکینگ این رفتاروبکنه واگه کاربه کلانتری میکشیدحق به چه کسی داده میشد؟ متشکرم.