چک تضمین

درستکار

با سلام

بابت استخدام شرکت از من یه چک بابت تضمین میخواهد اما گفته که بدون مبلغ و بدون تاریخ باشد و فقط روش نوشته شود بابت تضمین. میخوام بدونم این کار درسته یا نه