خیانت در امانت

علی
با سلام و شب بخیر بنده در کار تعمیر مبلمان مشغول هستم ند ماه پیش کاریو از ی مشتری برای تعمیر اووردم که بعد از اووردن ان ایشان با اینکه سر قیمت توافق کرده بودیم مجدد قصد کم کردن اجرت داشت که من قبول نکردم و قرار شد کارو درست نکرده برگردونم ولی بخاطر اینکه ایشان تقصیر در انجام نشدن معامله داشت پولی که بابت کرایه داده بودمو از بیعانه کم کردمو مبلو فرستادم ولی ایشون تحویل نگرفت و همین باعث لج بازی من و ایشون شد تا بعد چند وقت احضار شدم دادگاه و قاضی حکم ۶ ماه زندان برام صادر ورده بدون اینکه به این نکته توجه کنه که من یکبار فرستادم و ایشون تحویل نگرفتن باید چکار کنم نمیدونم