ضرر و زیان معوقه پول

Sina
سلام سال ۱۳۹۰ ۴/۵ میلیون پول به شخصی داده و پس از شکایت و... محکوم به پرداخت شده اکنون سال ۱۳۹۵ هست این پول ما چقدر میشود اگر پرداخت کند ممنون