ردمال

لیلامحسنی
با سلام وخسته نباشید خانمی هستم که با دوتا دخترم دوسال تنها زندگی کردم به دلایلی از همسرم جداشدم، به دلیل بعضی شرایط سخت زندگی،شخصی از بستگان دور پیشنهاد کمک وهموارشدن شرایط فعلی دادن واینجانب پذیرفته. ایشان ملکی رو رهن واجاره کردن و قولنامه ملک استجاری، به نام خودشون ثبت کردن، من و بچه هام دراین ملک مستقرشدیم، بعداز مدتی ایشان شروع به ازار و اذیت وقصد تردد به منزل من داشتن. که شدیدا مخالفت وبرخوردکردم با ایشان و.....در حال حاضر بنده به مدت چند روز شهرستان بودم بعداز بازگشت به منزل، متوجه شدم که ایشان بدون اطلاع و اجازه با داشتن کلید وارد منزل شدن و تمامی مدارک اموال واسباب وسایل زندگی منو بردن. تلفنی چندمرتبه از ایشان خواستار گرفتن اموال ووسایلم شدم ولی متاسفانه بعداز گذشت ده روز از این جریان ایشان مدام درحال اذیت و ازار روحی بنده هستن، لطفاکمکم کنید چطور واز چه راهی به اموالم برسم وایشان بابت ازار واذیتهای روانی که به من و دوتا دخترم وارد کردن به سزای اعمالش برسن عاجزانه وخواهرانه ازتون میخام کمکم کنید متشکرم