قراردادکارباکاریابی مهرگان درترکیه

آرمان توکیلی
سلام من آرمان ت باقراردادی برای کاردرترکیه وباهزینه یک میلیون تومن ومخارج دیگرحدودأ یکونیم میلیون تومن امدم استامبل وحالا دربدروبلاتکلیف هستم