مسدود شدن حساب کسی که چک را صادر کرده

خانم آزاد
سلام. پدرم چکی از کسی دارد. این چک وصول نشده و پدرم قصد برگه و فرم زدن آن را دارد و به دادگاه که مراجعه کرده متوجه شده حساب صاحب چک توسط دادگاه مسدود شده است بابت چک های بلامحل دیگری که برای کسان دیگر صادر کرده بوده. حالا تکلیف چیست؟ به پدرم گفتن که نمیتونی برگه بزنی وقتی حساب اون آقا مسدوده مگر اینکه وکیل برات برگه بزنه!!!! اگر راهی هست ک برای همه هست چرا فقط وکیل؟ پدر من چکار کند؟؟؟