ملك

parinaz
با سلام و خسته نباشيد آپارتماني داشتم كه آن را يك ماه پيش به صورت ميراثي و وكالتي به طور مساوي بين برادر و دوستم به صورت سه دانگ سه دانگ تقسيم كردم در حال حاضر براي آپارتمان مشكلات اداري و شهرداري پيش آمده چه كسي بايد پيگيري كند خود من يا برادر و دوستم با توجه به اينكه آنها اطلاع ندارند از اين موضوع كه آپارتمان را براي آنها گذاشتم ممنونم از لطف شما