نفقه

elham
من و همسرم یکسال است باهم زندگی میکنیم اما هنوز دوشیزه هستم.الان من به خانه ی پدرم رفته ام و درخواست نفقه کرده ام.آیا نفقه دراین صورت به من تعلق میگیرد؟آیا برای ترک منزل محکوم هستم یا اجازه این کار را دارم؟