فروش ملک مورثی

سلام خدمت شما، حدود 14 سال هست پدر من فوت شده ملکی داریم مورثی،،که میخواهیم بفروشیم یک برادر دارم که معتاد هست و بیرون، همه ورثه راضی هستند جز اون، و سر لجباز یک نمیاد امضا بزنه، آیا راهی هست برای فروش ملک