وظیفه مستاجر

محمود
با سلام ایا هزینه سرویس پکیج یا لوله کشی ساختمان مورد اجاره با موجر میباشد