طلاق

Mah
برای طلاق شناسنامه و سند ازدواج دست همسرم هستش آیا میتوانم اقدام کنم؟ابتدا به کجا مراجعه کنم؟!