وکالت زوجه به زوج برای طلاق

اعظم هلالی
با عرض سلام من زنی پنجاه و پنج ساله هستم وساکن المان ،به شوهر خود وکالت برای طلاق دادم و بعد از صدور رای دادگاه و با توجه به اینمه شوهرم مهریه ام را به خودش بزل کرده از امر طلاق پشیمان شدم و چون حق اسقاط بزل را نداده بودم گفتم پشیمانم و مدارک خود را پس گر فتم (سند ازدواج ،شناسنامه و کارت ملی ،خودم و شوهرم و اصل وکالتنامه ) ومدت سه ماه و نیم از صدور حکم دادگاه میگذرد وبه محضر نرفته اند وکیل ایشان می گویند مت حق اسقاط رای را نداده ام طلاق انجام نشده ،حالا نمیدانم تکلیف مهریه ان چه میشود و ایا پیچس کفتن برگه وکالتنامه اثری دارد یا نه و وصعیت من چه میشود ،ایا خکم دادگاه باطل میشود ،متشکر از راهنمایی شما