تعویض اتاق خودرو

علی حیدری

با سلام
اینجانب در سال 1388 یک دستگاه پراید کارکرده (مدل 1383) خریداری نمودم. 10 روز پیش هنگام فروش خودرو با بررسی کارشناس تعویض پلاک مشخص شد اتاق ماشین تعویض شده بود. سپس به آگاهی و دادسرای راهنمایی رانندگی معرفی شدم و کارشناس دادگستری نیز این موضوع را تایید کرد و اعلام نمود خودرو فاقد اصالت بدنه است. حالا قاضی حکم داده که باید خودرو اسقاط بشه. ولی من قوانین رو خوندم نوشته که بین یک چهارم تا یک هشتم قطعه تعویض شده باید جریمه بشم. 
سوال من اینه که اولا من از تعویضی بودن اتاق هیچ اطلاعی نداشتم (چون سال 1388 که من ماشین رو خریداری کردم فقط شماره موتور رو چک میکرد راهنمایی رانندگی و این سخت گیری ها نبود) چکار باید بکنم. ثانیا برای اعتراض به حکم قاضی باید چیکار کند
علی حیدری

با سلام
اینجانب در سال 1388 یک دستگاه پراید کارکرده (مدل 1383) خریداری نمودم. 10 روز پیش هنگام فروش خودرو با بررسی کارشناس تعویض پلاک مشخص شد اتاق ماشین تعویض شده بود. سپس به آگاهی و دادسرای راهنمایی رانندگی معرفی شدم و کارشناس دادگستری نیز این موضوع را تایید کرد و اعلام نمود خودرو فاقد اصالت بدنه است. حالا قاضی حکم داده که باید خودرو اسقاط بشه. ولی من قوانین رو خوندم نوشته که بین یک چهارم تا یک هشتم قطعه تعویض شده باید جریمه بشم. 
سوال من اینه که اولا من از تعویضی بودن اتاق هیچ اطلاعی نداشتم (چون سال 1388 که من ماشین رو خریداری کردم فقط شماره موتور رو چک میکرد راهنمایی رانندگی و این سخت گیری ها نبود) چکار باید بکنم. ثانیا برای اعتراض به حکم قاضی باید چیکار کند