صفته

sara
سلام خسته نباشید خانم بوجاری بنده مهریم صدوچهارده سکه وسه دانگ خانه بوده همسرم گفتن که بنده هیچ ملکی ندارم و به جای سه دانگ خانه شصدمیلبون صفته دادن بهم والان ایشان دارن ومیگن بنده هیچ حقی ندارم راهی هست که سه دانگ رو ازشون بخوام با این شرایط.وداشتن صفته ازایشون