شوکت qnet

مجسن

سلام وقت بخیر

من توسط دوستم برای استخدامی در شوکت مپنا به تهران امدم و بعد از دو سه روز مشخص شد که شرکت مپنا نیست و گفتند که یک شرکت هست که کاملا قانونی و کاملا معتبره خلاصه مدت 4 ماه اونجا بودم و گوشی موبایلمو  از دستم گرفتن و بهم میگفتن که باید رفیقاتو دعوت کنی البته میگفتن تو در انتخاب دوستت هیچ نقشی نداری این ما هستیم که تصمیم میگیریم کی دعوت بشه کی نشه نباید پیش داوری کنی تو باید این فرصت را در اختیار همه قرار بردی خلاصه دوتا از دوستام رو دعوت کردن و به من میگفتن که راجب کار اصلا با دوستت خرف نزن چون احساس نیاز میرسونی تو حق نداری حرف بزنی این ما هستیم که حرف میزنیم . خلاصه بعد از 4 ماه خدا کمک کرد و پلیس ریخت و ما راگرفتند و اون دو  نفر رضایت از دست بنده داده اند  تکلیف چ میشه؟