شرایط طلاق

علی
۱۴ ماه از بیمه بیکاری بملغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال دریافت ومدت ۱۲ ماه دیگر بیمه بیکاری دارم منزل بنام خانم است و بنده دارای خودرو سمند میباشم شرایط و تعداد پیش قسط و مبلغ تقسیط چقدر میباشد