طلاق

farshid

سلام

همسر بنده درخاست طلاق داده بدون علت خاص ایشان به محض شکست از مهاجرت به خانه مادرش رفته و تا این زمان و شاید تا زمان دادگاه شش ماه است ما با هم نبودیم خانه و زندگی همه برای خودش بوده که فروخته صاحب یک فرزند هشت ساله هستم....چه کنم

09360429306