اختلاف حساب

سعید
باسلام یک بندهدخدای از من شاکی شده و گفته که بهدمن مبلغ ۵ملیون تومانوجه نقد داده و بصورت دستی و هیچ مدرک بانکی و حتی رسید یاسندی هم نداره وتنها به قول خودش ازمن صدای ضبط شده درحین مکالمه و پیام اس ام اس داره .و ۲تاشاکی هم داره که یکیشون قسم خورد و گفت که دیده پول داده به من خواستم ببینم دردادگاهذبعدی چیکارباید بکنم و شما چه راه حلی دیشنهاد میکنید و ناگفته نمونه که ابذو حیثیت من رو هم به بدترین شکل برده .ممنون از لطفتون