مربوط ب چگونگي دادسراي فتا و حضور شاكي

Mis mis

با سلام 

ب علت كامنت گذاشتن در صفحه اي ك بر عليه اشخاصي معروف درست شده بود تلفني ب فتا احظار شدم. حالا بعد از حدود دو ماه برگه احضاريه دادسراي  دادياري ناحيه سي و يك برام اومده. سوال اول: آيا روز دادسرا شاكي هم حضور دارد؟سوال دوم: آيا اينبار برايم حكم قرار است صادر شود يا اينكه هنوز در مرحله تحقيقات هستند و روز قاضي و دادگاه مرحله بعد است؟ سوال سوم : زمانيكه بازپرس. كار نكرده متهم را مدام ب او نسبت ميدهد چ واكنشي بايد نشان داد؟ با تشكر

 
Mis mis

سلام ببخشيد پس جواب سوالها رو كجا ميتونيم ببينيم؟ پاسخي وجود نداره ؟؟؟؟