طلاق

سلام وخسته نباشيد 

من باهمسرم هيچ تفاهمى نداريم الان نزديك به يك سال هست كه عقد كرديم متاسفانه اون منو ميخواد ولى من فقط دارم تحملش ميكنم الان نزديك به چهار ماه كه از هم خبر نداريم يعنى اون رفت شكايت كردمنم رفتم دادگاه قاضى ميگه مهرشو بايد بدى بعد طلاق 

من الان بايد چهارصد ميليون مهر بدم ولى ندارم بدبختانه من چون تو مشاوره املاك بابام داره توى اين چند سال اخير خونه زياد به نامم زده ولى بخدا الان هيچ كدومش مال خودم نيست قاضيم ميگه تو ميتونى بهش بدى يعنى هيچ راهى نداره بخوان اقساطش كنن كه بتونم بدم

ازتون عاجزانه كمك ميخوام ممنون