گروه غیراخلاقی تلگرام

اهورا
بادرود بنده توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدم و با وثیقه آزادم یک گروه ۵۰ نفری تلگرام غیراخلاقی در زمینه سکس غیر متعارف ارباب برده داشتم که چندین نفر را هم بنده به همدیگه معرفی کردم و پول گرفتم کیفر خواستم این بود کمک به ایجاد روابط نامشروع انتشار عکس و فیلم مستهجن و تحصیل مال نامشروع به میزان یکو نیم میلیون تومن حالا میخوام بدونم مجازاتش چیه و وکیل چه کمکی به بنده میتواند بکند هر چند بیمار بودن ماها ثابت شده و این رابطه نوعی بیماری روانی می باشد که سکسی درکار نیس چه در عکس و فیلم های منتشر شده و چه در روابط حضوری ماها