دزدی

سلام من بلیط حمل خودرو گرفتم از تهران ب مشهد ماشین رو تحویل راه اهن دادم با تمام وسایل و راه اهن هم بهم یه رسید داد ک تحویل کرفته ۲ روز بعد اومدم از راه اهن مشهد ماشین رو تحویل بگیرم دیدم جعبه ابزارم ک صندوق عقب بوده نیستش ک پول جعبه ابزار ۲۰۰ هار تومن بود الان نیستش با این ک راه اهن تو اون رسیدی ک داده ب من نوشته کیف ابزار تحویل گرفتن من رفتم شکایت کردم الان مدیر اون قسمت میگه چون ب جای جعبه ابزار اون جا نوشته کیف ابزار ما ب شما ی کیف ابزار معمولی ۲۰ هزار تومنی میدیم حالا شما میگی چیکار کنم ادامه بدم شکایتم رو یا نه راهش چیه


سلام من بلیط حمل خودرو گرفتم از تهران ب مشهد ماشین رو تحویل راه اهن دادم با تمام وسایل و راه اهن هم بهم یه رسید داد ک تحویل کرفته ۲ روز بعد اومدم از راه اهن مشهد ماشین رو تحویل بگیرم دیدم جعبه ابزارم ک صندوق عقب بوده نیستش ک پول جعبه ابزار ۲۰۰ هار تومن بود الان نیستش با این ک راه اهن تو اون رسیدی ک داده ب من نوشته کیف ابزار تحویل گرفتن من رفتم شکایت کردم الان مدیر اون قسمت میگه چون ب جای جعبه ابزار اون جا نوشته کیف ابزار ما ب شما ی کیف ابزار معمولی ۲۰ هزار تومنی میدیم حالا شما میگی چیکار کنم ادامه بدم شکایتم رو یا نه راهش چیه