اوردن افرادی به عنوان مشتری از طرف بنگاه

با سلام..من و همسرم 5 ماه است که منزلی را رهن کامل کرده ایم و بنگاه دار مربوطه صاحب ملک می باشد.و از ابتدای قرارداد از ما قول همکاری گرفته شد برای بازدید منزل جهت فروش و مانیز همه روزه مجبور بودیم مشتری به خانیمان راه بدهیم.تا اینکه همسر بنده در خیابان نزدیک منزلمان با یکی از اوباش های محل که ورود ممنوع می امده امده درگیر میشود و توسط اوباش دچار جراحات بسیاری میگردد .و ما به کلانتری رفتیم تا شکایتی تنظیم کنیم.

حال این بنگاه دار به اسم مشتری مادر این فرد اوباش را به خانه ما اورده و در حین دیدن منزل سوالاتی راجب دعوا با توجه دیدن ظاهر همسرم که دستش در گچ بوده پرسید. و بعد از خروج بنگاه دار از خانه فرد اوباش با همسرم تماس گرفت و ما را تهدید کرد که حواست را جمع کن و شکایتت را پس بگیر وبدان که ان خانمی که آمده خانه تو از طرف من بوده.

سوال بنده: آیا ما میتوانیم از بنگاه دار بابت آوردن مشتری دروغین به خانیمان و نشان دادن آدرس منزل به اوباش شکایت کنیم؟