مجازات خيانت

مجتبي

با سلام با خانمي ٣ سال نامزد بودم و در شرف ازدواج بوديم كه با قبول شدن در دانشگاه بدون بر هم زدن رابطه خودمان وارد رابطه ديگري شدند كه پس از فهميدن موضوع الان ٢ سال است كه از نظر روحي بسيار بهم ريخته هستم و تمام زندگي بنده رو تحت و الشعاع قرار داده است ايا مجازاتي براي اينگونه خيانت ها در نظر گرفته شده است ؟ با تشكر