رفع توقیف خودرولیزینگ اقساط تسویه شده

غفور عثمانیان

سلام خودرو لیزینگ پارسیان.که باقولنامه ازشخص ثالث خریداری واقساط توسط صاحب سند بادیرکرد پرداخت گردیده ولی صاحب سند نامه رفع توقیف را نمیگیره ودر ازای رفع توقیف وانتقال سندخودرو باج سیبیل میخواد .خودرو درتایباد خراسان رضوی که محل سکونت من وایادی قبلی ازجمله صاحب سند میباشد توسط کلانتری باحکم مرجع قضایی شورای حل اختلاف تهران توقیف گردیده .حال چگونه در اسرع وقت میتوانم ابتدا رفع توقیف وبدنبال آن انتقال سند را مدعی بشوم