شکایت

مریم
باسلام .من دختر۲۲ساله هستم .یکماه درتلگرام بایک مرد زن دارحرفزدم وحرف مستهجن هم زدم .بعد خانمش فهمید من هم تلگرامم رادلیت اکانت کردم وخطم راعوض کردم.آیا ممکنه خانمش ازمن شکایت کنه ؟؟؟بااینکه هردو همدیگر رانمیشناختیم وهردو دریک استان نیستیم .بعد جرمم چیست و اگرشکایت کند کی شکایت بدستم میرسد ؟؟؟خواهش میکنم جوابم رازودتربدهید چون خیلی میترسم.ممنون