شكايت از كارفرما

Pari

سلام من يك سال هست استخدام شركتي هستم كه علاوه بر حقوق وزارت كار مبلغي به عنوان پشت ليست توافق شده كه در ليست بيمه رد نميشود من درقسمت فروش تو فروشگاه شركت كار ميكردم و لباس فرم داشتيم قرار داد بنده ٢ ماهه بوده من ١ ماه قبل استعفا دادم يعني تا پايان قرار داد حال كارفرما ميخواهد مبلغ پشت ليست مرا ندهد و هم چنين مبلغ يك ميليون و دويست و شصت و پنج هزار تومان بابت لباس فرم از من كم كنند اين شركت مرا مجبور كرد كه نامه اي مبني بر اينكه تا قبل از ٤ ماه اگر برم بايد مبلغ مانتوهارو بدم ولي مبلغ ذكر نشده بود و من هم چون تو شركت ميخواستم كار كنم مجبور بودم امضا كنم وفكر نميكردم اين مبلغ زياد بابت لباس فرم بايد پرداخت كنم نهايته ١٠٠ تومن ٢٠٠ تومن و همچنين پول پورسانتمم نميدن اگر شكايت كنم دستم به جايي بند هست؟؟؟ لطفا جواب بديد