انتقال سند

رحمان فراهانی
سلام و عرض خدا قوت یه سوال دارم . برای انتقال سند خودرو حضور خریدار الزامیه یا با مشخصاتش فروشنده و مالک می تونه به نامش بزنه؟؟؟