ضبط تماس خود با دیگران

مهیار
سلام،میخواستم بدونم اگه با نرم افزار ضبط تماس،صدای خود و دیگران را با اطلاع یا بی اطلاع آنان ضبط کنیم جرم محسوب میشود؟