مشورت در مورد اموال ورثه ای

سلام، مختصر بگم خدمتتون که یه خانواده موجود هست با چهارتا خواهر و برادر، پدر پول و ملک داره و احتمال خیلی زیاد وجود داره که بعد فوت پدر یه خواهر و یه برادر اجازه ندن به خواهر و برادر دیگشون چیزی برسه، همین الآن هم خودشون مخفی و غیر مخفی دست درازی میکنن به اموال در صورتی که نمیذارن بقیه ذره ای استفاده بکنن، حتی لیست اموال یا پولهای توی بانک هم برای این دو خواهر و برادر که حقشون داره پایمال میشه نامشخص هست، بنظر شما راهی وجود داره که بشه به این اطمینان رسید از الان که در صورت فوت پدر حق این دو نفر ضایع نشه؟ یا حدأقل بشه لیستی از اموال موجود رو متوجه شد و از الآن برای آینده برنامه ریزی کرد...؟