شرکت تعاونی

علی جوانبخت
درضمن زمین وفروختن ومیگن فروخته نشده درصورتی که طرف خریداربنرجلوی زمین زده مگه امکانش هست وقتی بااعضابه طورکامل تسویه نشده بتونن بفروشن پس حقوق ازدسته ماچی میشه. لطفاراهکارلازم روبگیدممنون میشم