وثیغه گذار

س.ن

با سلام من برای شخصی وثیغه گذاشتم شخص ۲ ماه دیرتر از موعود خودش رو معرفی کرده میخواستم بدونم جریمه ای شامل ما که وثیغه رو گذاشتیم میشه یا کسی که زندانیه؟ ممنون