اخاذی و تجاوز

وحید
سلام، من وحیدی 26ساله، چند روز بنا ب اشناييت جدید با یک جوان ک در قهوه خانه کار میکند ، ب قهوه خانه رفتم و در آنجا بخواست ایشون یه رابطه جنسی برقرار شد یعنی ایشون ب من تجاوز کردن ولی دوستانش از من فیلم برداری کردن و در آخر وارد اتاق شدن و یکی دیگه از دوستانش مورد تجاوز قرار گرفتم، بعد مورد ضرب و شتم گرفتم، بعد جهت حق سکوت هفتصد هزار تومن گرفتن و بعد یه سفته ده میلیونی گرفتن و یه چک برگشتی و چند عابر کارت و شماره اقوام نزدیک رو برداشتن و الان هشت میلیون میخوان تا فیلم رو پخش نکنن، آیا الان اگه شکایت کنم برام مشکلی پیش میاید? مممون