استراق سمع

باسلام 

من در شركتي كار مي كنم چند روز پيش بين من و همكارم و مدير واحد مالي بحثي پيش اومد بعد از مشاجره وقتي ايشون از أتاق بيرون رفتن من و همكارم يه مقدارً پشت سر مدير حرف زديم و همكارم ايشون رو بشعور خطاب كرد من هم به ايشون در غيابشون توهين كردم غافل از اينكه ايشون وقتي أتاق رو ترك كردن موبايلشون رو روشن كردن و صداي ما رو ضبط كردن روز گذشته ايشون فايلي رو كه ما پشت ايشون حرف زديم رو براي همكارم ارسال كردن و تهديد كردن كه سما رو اخراج ميكنم و ابن فايل صوتي رو بعنوان مدرك به مديرً عامل نشون ميدم خواهش ميكنم راهنمايي فرماييد