صدور لوح

محمود

با سلام و احترام من کارمند یک دانشگاه هستم چندی پیش برای حجامت به فردی مراجعه کردم و نتیجه گرفتم .بعد از چند روز همون فرد به من زنگ زد و گفت ی لوح تقدیر به من بدهید منم ی لوح تقدیر صادر کردم که در لوح نوشته آقای دکتر...بعد چند وقت علوم پزشکی منو خواست و گفت فلانی دکتر نیست گفتم من نمی دونستم و بلافاصلله در هفته نامه شهرمون زدم که فلانی دکتر نیست و لوح صادره باطل است علوم پزشکی هم شکایتی از من نداره حالا دادگاه منو خواسته می خواستم بدونم من جرمی مرتکب شدم یا نه ممنون می شم جواب بدین
محمود

با سلام و احترام من کارمند یک دانشگاه هستم چندی پیش برای حجامت به فردی مراجعه کردم و نتیجه گرفتم .بعد از چند روز همون فرد به من زنگ زد و گفت ی لوح تقدیر به من بدهید منم ی لوح تقدیر صادر کردم که در لوح نوشته آقای دکتر...بعد چند وقت علوم پزشکی منو خواست و گفت فلانی دکتر نیست گفتم من نمی دونستم و بلافاصلله در هفته نامه شهرمون زدم که فلانی دکتر نیست و لوح صادره باطل است علوم پزشکی هم شکایتی از من نداره حالا دادگاه منو خواسته می خواستم بدونم من جرمی مرتکب شدم یا نه ممنون می شم جواب بدین