وكالت بلا عزل چه

اميرحسين فرجى

با سلام و خسته نباشيد سوال: من زمينى را با وكالت بلاغزل خريدارى كردم كه خود شخصى كه به من فروخته از مالك اصلى با وكالت بلاعزل خريده و چونكه زمين مشاع بوده بخشى را به من و بخشى را به ديگرى فروخته و نفرى كه مشابه من خريد كرده اقدام به انتقال سند كرده ولى من سند را انتقال ندادم اما اخيرا مالك اصلى فوت شده آيا با توجه به اينكه يك وكالت روى وكالت اول صادر شده و سند قسمتى از ملك هم انتقال پيدا كرده و از طرفى هم مالك اصلى فوت شده وضعيت وكالتى كه به من داده اند چه خواهد بود؟با تشكر فراوان