در مورد طلاق میخاستم بپرسم اگه تلگرام دارید

مریم جوانبخت
شوهرم بعداز سه روز از ازدواجم خونه رو ترک کرده ورفته الان من تک تنها موندم واسه نفقه هم در خواست دادم اما بازم نیومد باید چیکار کنم اینم بگم ک الان با سند بیدون اومده