شکایت از یکی از شعب بانکهای دولتی

رضا رحیم
از یکی از شعب بانک ملت مبلغ هفت ملیون وام خرید مسکن گرفته ام ،وقرار بود 20 ساله بطور قسطی پرداخت کنم ، ولی بدلایلی نتوانستم اقساط را بدهم و 10 سال معوق ماند ، اکنون مراجعه نمودم به بانک و به قصد پرداخت دین خود ، و اظهار امادگی نمودم که اصل 7ملیون وام را یکجا پس بدهم و نیز سود قانونی ان را هم بدهم ، که جمعا 10 ملیون میشود ، تا سند بنده را ازاد کنند ، اما بانک 10 ملیون هم جریمه دیر کرد مطالبه نموده و 20 ملیون تقاضا کرده ! که این جریمه دیر کرد غیر شرعی و ربا اکید است ، ایا میتوانم دعوای حقوقی طرح کنم؟