استرداد جهیزیه

حمید
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ .ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺪﺭﯾﺶ ﺭﻓﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﯼ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﺪﻡ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻣﺶ ﮐﻨﻢ؟سوال بعدیم اینه با وجود اینکه من زیر ورقه سیاهه مبنی بر اینکه این وسایل(یخچال،لباسشویی و...)را به عنوان شیربها دادم با وجود امضای من آیا میتونم وسایل خودمو از زنم پس بگیرم؟سوال بعدیم اینه که اگه با وجود امضای من زیر سیاهه اگه نتونم وسایلمو پس بگیرم از چه راه و طریقی میتونم پس بگیرم؟خواهشأ کمکم کنید و جواب سوالامو و کمک خودتونو اگه مقدور هست به جیمیلم بفرستید.با تشکر ازتون.