حقوقی سفته

سلام من وشریکم برای کاری با کسی شریک شدیم که ایشان 50م پول و1دستکاه که قبلا خریداری کرده بود اورد که قرار شد ماهیانه مبلغی تضمینی به او بدیم حالا بعد 2ماه کارمان به گره افتاده و نمیشود ادامه داد و در قرارداد قید شده 85م پول داده و 250م سفته از ما به عنوان امانت گرفته ما میگویم دستگاه را بردار و 50م پولت را بگیر او میگوید باید 85م پول باید بدهیدایا برای فسخ وماهیانه باید ضرر و زیان بدهیم کل دارای ما هم 30م هست ایا اموال خانه هم مصادره میشود وتوقیف میشود میشود مابقی پول را قسطی داد ایا با این شرایت زندان هم دارد متشکرم