عدم حضور در دادگاه

ali

با سلام 
برای بنده به تاریخ 95/9/06 توسط دادگاه کیفری 2 ابلاغیه صادر شده ولی ابلاغیه دیر به دست بنده رسیده و دادگاه در غیاب بنده حکم زیر را صادر کرده
به لحاظ فقد دلیل اثباتی مبنی بر تحقق بزه از ناحیه متهم و باستناد به ماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری وماده 120قانون مجازات اسلامی  رای برایت متهم را صادر وظرف 20 روز مهلت اعتراض به صورت حضوری است
حالا تکلیف بنده چیست ؟ به خاطر عضوبت در کیونت