درخواست طلاق به خاطر خیانت شوهر

elmira

بهترین راه جدایی از همسری که خیانت کرده و میگه نمیخوایی برو طلاق بگیر چیه؟مدرک هم داریم.چطور مهریه و حق خودمو بگیرم.